Skip to: Site menu | Main content

 

Ett företag som ger hjälp rörande
alkohol- och drogproblem i samhället

BAKGRUND

Jag har sedan 1995 arbetat som alkohol & drogterapeut inom alla områden såsom primär och fördjupad behandling, öppenbehandling, familjbehandling samt information till enskilda, företag och myndigheter. Även varit föreståndare på ett manligt halvvägshus 2001-2004.
Jag har kontinuerligt haft vidareutbildningar inom området - Hazelden USA, Craig Naaken (2 gånger), Docent Mats Fridell missbruk och personlighetsstörningar samt ADDIS behörighet. Den 1/10 2005 gick jag i ålderspension men har fortfarande energi och engagemang.


Utbildning till terapeut vid Nämndemansgården 1994-1995
Nattvakt Provita Malmö 1992- våren 1994
Utbildad av Provita Malmö till behandlingsassistent 1991-1992
Egen behandling på Provita 1988, Nämndemansgården 1989
Utbildad och verksam inom lantbruk 1957- 1990 som arbetsledare